fredag 16 augusti 2013

Mot ett nytt lärår

Efter en svettig och varm vecka med fokus på anställningar för att få ihop personalstyrkan och  möbeljakt för att se till så att barnen har någonstans att sitta, kom då äntligen uppstartsveckan för alla lärare, fritidspedagoger och förskollärare. Lite samma känsla för mig som rektor som när jag arbetade som lärare. Det är när eleverna kommer det är på allvar. Det är då det startar, när människorna befolkar rummen.

Två kompetensdagar hade vi, jag och min nya rektorskollega, till förfogande med personalen. En för oss själva som arbetar på skolan och en med hela skolområdet.

Det är viktigt att det blir en bra uppstart tycker jag. Det är första gången man träffas efter sommarledigheten för många och för att komma i fas med det krävande "skoltänket" måste man få varva upp utan att stressen ska behöva lägga sig som en blöt filt över tillvaron. Men samtidigt måste innehållet på sådana här dagar vara något som känns meningsfullt och som ger mervärde för den verksamhet man befinner sig i.

Med metoden av typen sökkonferens, som i korthet går ut på att tillvarata alla deltagares kunskaper, erfarenheter och engagemang, arbetade vi med att ta fram en handlingsplan för  vår vision En skola i framkant. Många intressanta diskussioner om vad som är ett bra förhållningssätt, hur vi ska nå hög måluppfyllelse diskuterades i olika blandade grupper under dagen. Solen lyste ute på konferensgården vi höll till på hela arbetsdagen och jag tror på vikten av att träffas utanför sin vanliga arbetsmiljö någon gång emellanåt. Det frigör både tankar och idéer och ger tid för fler viktiga informella möten. Nu  återstår att samla ihop allas tankar för att bygga vidare på konkretiseringen av vår vision och se till att det inte bara blir den pappersprodukt som det ofta tyvärr kan bli.

Under tisdagen föreläste jag för all personal i vårt skolområde (Förskolor till år 9) under rubriken Internet och sociala medier - vad har det med förskolan/skolan att göra? Det är intressant och roligt att föreläsa och när man får igång samtal i publiken kring begreppet bildning, mobiltelefoner i klassrummet, sociala mediers roll i undervisningen känner jag att syftet med föreläsningen har gått fram.

Efter dessa två dagar känner jag stor tillförsikt att detta lärår kommer att bli mycket givande på alla sätt. Jag har fått vara med i en del av rekryteringen (till slut) och jag är på plats från början, vilket jag inte var förra året. Vi har ett mycket kreativt och glatt gäng på skolan med lärare/pedagoger som besitter många olika kompetenser, åldrar och intressen. Jag känner mig allt tryggare med mina sysslor och har även börjat känna till en del av kommunens alla administrativa system som sägs underlätta för oss rektorer. Där reserverar jag mig dock. Hur det än är så återkommer jag hela tiden till att det är i mötet med de som arbetar i verksamheten som är det viktiga för att skolutveckling ska kunna ske. Det är där tiden kommer att läggas i år. I klassrummet tillsammans med lärarna och eleverna, i förskoleklasserna och på fritidshemmen tillsammans med förskollärarna/fritidspedgogerna och barnen. Pedagogisk ledare är mitt statliga uppdrag att vara, inte administratör åt en allt större byråkrati som håller på att äta upp kärnverksamheten. Den administrativa infarkten ska inte ta mitt liv.

Nu ser jag fram emot skolstarten för alla elever. Invigningssång, klippa band och äta glass. Det blir fantastiskt med ett nytt lärår.