torsdag 13 juni 2013

Vem platsar i skolans matchtröja?

Nu är det snart sommar och skolorna börjar sakta men säkert tömmas på lärare och fritidspedagoger som går på välförtjänt vila. Några barn som är kvar på fritids ligger tillsammans i kompisgungan och viskar hemlisar. Solen letar sig in i rektorsrummet och vi som är kvar försöker göra avslut på läsåret genom att skriva kvalitetsredovisning, göra schema inför hösten, beställa böcker och leta möbler i förråd eftersom vi fortfarande inte har något avtal som gör det möjligt att beställa skolmöbler. I det stora hela en ganska trevlig och reflekterande tillvaro, om man nu undantar möbelletningen.

Men det som förmörkar himlen och  som man med stigande  oro i magen gärna hade velat ha avklarat innan midsommar är att få veta vilken personal som kommer att börja arbeta på skolan till hösten. Den skola som ligger under mina vingar har många elever, vilket är mycket roligt, men det kräver också mycket kunnig och driven personal för att kunna göra ett bra jobb i en komplex verklighet. Det är min uppgift att se till att det fungerar. De flesta är tillsvidare anställda och "sitter säkert" men de som går på viss tids anställningar befinner sig just nu mitt i stormens öga av olika tjänster som ska snurras runt i den totala verksamheten.

Lärare/fritidspedagoger som arbetar på en skola skapar relationer med elever, föräldrar och arbetskamrater, oberoende om de har tillsvidare tjänst eller inte. Det är det komplexa med att arbeta med människor i en lärande organisation. Det skapas möten. Då är det synd att kompetens inte räknas, bara år.

Som pedagogisk ledare är mitt uppdrag att leda det pedagogiska arbetet framåt för att se till att eleverna når målen, vara personalchef, vara ekonomiskt ansvarig för att balansera en budget samt hålla möglet borta från lokalerna. Jag är av den uppfattningen att jag som ledare, ska ha få ha möjlighet att få ha större inflytande  över vem som ska arbeta på den skola jag förestår. Jag tycker det är viktigt med LAS och regler kring anställning, men vill i möjligaste mån kunna bilda det lag jag tror ska nå mest framgång eftersom det är jag som är ansvarig för verksamheten.

Jag ser personalen på en skola som ett lag i högsta serien, säg ett hockeylag, som varje år har krav på sig att nå guldplatsen. Skillnaden är bara den att jag som coach inte har någon större makt att bestämma vem som ska  spela i laget, jag kan bara hoppas att de platsar i matchtröjan när de kommer (för det mesta gör de det som tur är). Eftersom team buildning med de andra kommer igång så sent så är risken stor att de sträcker sig direkt då de inte hinner med någon uppvärmning. När de äntligen är på plats (kanske efter första period i bästa fall) är de ekonomiska ramarna som föreligger alldeles för snäva för att kunna köpa tidsenliga verktyg så att de kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Bara halva laget får skridskor och klubbor - men kravet att de ska göra mål föreligger - förhoppningsvis på en is som är spolad. Undrar om Luleå Hockeys Jonas Rönnqvist skulle vilja byta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar