lördag 29 mars 2014

Pedagogisk pub med Teachmeet - en höjdarkväll


Fenomenet Pedagogisk pub startade i Sverige 2013, efter att skolforskaren och debattören Trevor Dolan hastigt gick bort i februari samma år. På sociala medier började det diskuteras om att vi borde hedra hans minne på något sätt. Dolan var en stor förespråkare för informella möten som framgångsfaktor för skolutveckling, så idén om att träffas på något så okonventionellt ställe som en pub passade bra. Trevor Dolan forskade bl a om hur man ska arbeta för att få framgångsrika skolor. Han betonade bl a rektors ansvar för att driva verksamheten framåt, om hur viktigt det är att ha höga förväntningar på elevernas prestationer och lärarsamverkan som avgörande faktorer. Till hans minne kommer ett pris på 10 000 kronor att delas ut till  "en person i skolans värld, till exempel en lärare, pedagog eller skolledare som utmärks av [...] Civilkurage och mod att varje dag ta ställning för varje enskild barn/elev, trots omgivningens tyckanden..." Detta sker vid SETT-dagarna 2014 i början av maj, Läs mer om   Trevor Dolan Foundation.

Det arrangemang som vi, några IKT-intresserade rektorer och lärare, anordnade under onsdagkvällen den 26 mars, kan man säga var en utvidgad pedagogisk pubkväll med inbjudna lärare och pedagoger från förskola/skola/universitet i Luleå med omnejd. För att få vara i det vackra och nyöppnade Vetenskapens hus i Luleå (gamla posthuset) är policyn att evenemangen måste ha
vetenskaplig förankring. För att vara på den säkra sidan (trots att skolans verksamhet bygger på vetenskaplig grund och det hade kunnat räcka) bjöd vi in professor Peter Parnes som arbetar på LTU och forskar om distribuerade datasystem. Han inledde kvällen med att prata om computational thinking. I stora drag kan man säga att "datortänkande" inte bara behöver betyda att man klarar av att programmera. Det krävs att man utvidgar sitt tänkande i flera abstraktioner. Parnes lade fram en provocerande reflektion om att skolan inte har utvecklats något sedan 80-talet när han själv gick på högstadiet. Då ingick ofta datorkunskap på schemat. Hur har vi ersatt det i dagens skola eller tror vi nu att det inte behövs längre? 

Därefter var det kort mingel och sedan startade vårt Teachmeet med en stor bredd av miniföreläsningar på 3 och 7 minuter vardera. Förskolläraren Ingela Åström från Spira förskola pratade om IKT i förskolan bortom apparnas värld. Att exempelvis projicera en bild på en myrstack och låta barnen föreställa sig att de är delaktiga i stacken ger nya och spännande upplevelser för förskolebarnen. Petra Irebjörk från från Ormbergsskolan pratade om hur man kan använda sig av twitter med fritidsbarnen. Hon berättade att barnen blir aktiva genom att skriva och fotografera,  de blir mer delaktiga och får större inflytande över vad som visas och publiceras på de sociala mediet Twitter. Föräldrarna följer deras konto @fritids4ever och får på så vis reda på vad som händer JUST NU på fritids. Mycket uppskattat.

Niilo Alhovaara är en stor förespråkare för GAFE (Google Apps for Education) och berättade under sina sju minuter om det pilotprojekt som han bedriver på Tunaskolan i Luleå där lärare och elever använder sig av det i undervisningen. Att använda Google Apps i det pedagogiska arbetet är förträffligt eftersom det finns många olika funktioner och appar som underlättar det dagliga arbetet med eleverna. Den främsta anledningen, tycker jag, är att eleverna kan samarbeta mer genom att det är enkelt att dela dokument med varandra och på så sätt underlätta i samarbetet kring en text. Problemet är att det i dag finns mer eller mindre uttalade hinder  för att användningen av dessa molntjänster ska fungera utan problem. Exempelvis Datainspektionen (DI)  menar att det inte är ett säkert sätt att använda sig av GAFE  i skolan då det strider mot personuppgiftslagen (PUL). Hur man kan tänka kring molntjänster har Edward Jensinger skrivit bra om i ett blogginlägg

Matte/NO-läraren Karin Hallberg hade tagit med sig sina elever William, John och Hanna och de berättade om hur de arbetar med klassbloggen och hur arbetet med 1:1 har förändrat synen på lärande när det blir mer transparent och hur man måste "skärpa till sig" när de texter man skriver ska läsas av flera personer när de presenteras på bloggen. Karin använder klassbloggen till att lägga ut material till eleverna i form av flippade filmer, planeringar  i NO-ämnena och olika kluriga matteproblem.

Andreas Wåhlström, IT/mediainspiratör och lärare, avslutade Teachmeet med att först sätta oss in i den stora floden av sociala medieverktyg som finns tillgängliga och hur de formar vårt sätt att arbeta digitalt och visade sedan ett förslag på en digital portal som skulle kunna underlätta samarbete mellan lärare i Luleås skolor. Vi hoppas att det blir en realitet av detta och ser fram emot att kunna träffas mer digitalt och kunna dela med oss av våra idéer och kunskaper.

Som en av arrangörerna av denna utvidgade pedagogiska pub så är jag mycket nöjd. Att träffas på det här sättet ger energi att fortsätta att arbeta för en skola i tiden. Det finns en mängd goda exempel att lyfta fram runt om i skolorna, det gäller bara att se till att vi ordnar möten - både digitalt och analogt.


Foton: Lars Johansson


1 kommentar:

  1. För mig är de kanske allra största fördelarna med GAFE (det finns ett antal!) tydligt sammankopplade med formativ bedömning och ett tydligt och mycket välfungerande arbetsflöde. Vad gäller att praktiskt använda nätet så tidigare har vi bara skrapat på ytan - nu kan vi verkligen sätta nätet i arbete!

    SvaraRadera